Langenæs Dagtilbud
Læssøesgade Skole
8000 Aarhus C

Telefon: 2496 0925
E-mail: ain@aarhus.dk

Send Digital Post til os
Læs mere om Digital Post

EAN: 5790001129989

Dagtilbudsleder 
Martin Hundrup
E-mail: mahu@aarhus.dk
Telefon: 2920 3836

Børnehuset Langenæs Alle
Langenæs Allé 27 - 29
8000 Aarhus C

Pædagogisk leder
Dorte Grønkjær

Telefon 40 12 45 61
Mail: dogr@aarhus.dk

Børnehusets vuggestue:41 85 60 58

Børnehusets børnehave: 21 31 59 63

Knasten: 51 64 89 46

Mariendal: 40 12 46 10

Langenæsstien 6A
8000 Aarhus C

Pædagogisk leder
Helle Andreasen
Telefon: 51 71 78 85
E-mail: helan@aarhus.dk

Børnehaven: 40 12 45 86

Minihaven: 41 85 40 68

Vuggestuen: 4012 4557/40124558

 

 

Langenæsstien 6B
Langenæsstien 6B
8000 Aarhus C

Pædagogisk leder
Camilla Rajczyk-Jørgensen
Telefon: 23 38 07 24
Mail: caraj@aarhus.dk

Vuggestuen 40 12 45 75

Børnehaven 41 84 86 81

Børnehuset Langenæsstien 8B
Langenæsstien 8B
8000 Aarhus C

Pædagogisk leder Kristian Paulsen: 41 87 20 82

Børnehaven: 40 12 44 78
Vuggestuen: 24 59 26 81

Naturbørnehaven Giberhytten
Fulden Byvej 55
8330 Beder

Telefon: 40 12 44 63

Pædagogisk leder
Camilla Rajczyk-Jørgensen
Telefon: 23 38 07 24
Mail: caraj@aarhus.dk

 

Naturbørnehaven Mariendal
Mågevænget 24
8330 Beder
Telefon: 40 12 46 10

Pædagogisk leder
Dorte Grønkjær
Telefon: 40 12 45 61
E-mail: dogr@aarhus.dk

 

Vuggestuen Ankersgade
Ankersgade 19
8000 Aarhus C

Pædagogisk leder

Mette Teglberg Madsen

Telefon: 41 85 72 62
E-mail: mtme@aarhus.dk

Rød stue 24 59 26 71

Blå stue 24 59 26 72

Grøn stue 24 59 26 73

Vuggestuen Langenæsstien 6D
Langenæsstien 6D
8000 Aarhus C
Telefon: 40 12 45 88

Pædagogisk leder:
Gry Sand
Telefon: 41 84 84 81
E-mail: grysa@aarhus.dk

  • Mariehønerne: 4185 6639
  • Bænkebiderne: 4187 2216
  • Myrerne: 4012 4588

 

Vuggestuen Læssøesgade
Læssøesgade 22
8000 Aarhus C
Telefon: 24 41 90 61

Pædagogisk leder
Lea Kjærgaard Rasmussen
Telefon: 23 70 19 80
E-mail: lekjr@aarhus.dk