Naturbørnehaven Giberhytten ligger i naturskønne omgivelser ved Fulden, syd for Aarhus, midt imellem Beder og Moesgaard. Giberhyttens 26 børn bliver hver morgen kørt med bus fra Langenæs (Augustenborggade) til Giberhytten og tilbage igen om eftermiddagen, en tur på ca. 10 km.

Børnegruppen har sit mødested i afdeling 6B, hvor forældrene afleverer børnene og henter dem igen. Vi har et naturligt tæt samarbejde med Langenæsstien 6B - Vi har samme pædagogiske leder, og personalet i de to afdelinger kender hinandens børn og rutiner.

Natur og udeliv

Da Giberhytten er en naturbørnehave, danner naturen og udelivet naturligvis rammen om de daglige aktiviteter. Vi arbejder med små og store kredsløb og tager udgangspunkt i naturens årskalender i de aktiviteter, vores hverdag består af. Blandt andet har vi en mindre køkkenhave, der giver supplement til ugens suppe over bål.

 

 

 

Ikke to dage er ens i Giberhytten. Men vi har en fast struktur, der er med til at sikre at dagen glider, både for os og de afdelinger vi arbejder tæt sammen med.

Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor pædagogiske aktiviteter, traditioner og tilbagevendende arrangementer står opført. Du kan finde årshjulet rundt omkring i afdelingen. Vi informerer desuden løbende på Aula om vores læringsfokus, temaer og aktiviteter.

Dagens forløb

 • Kl. 6:30 - 7.15 Giberhytten og Langenæsstien 6B begynder dagen i Langenæsstien 6B. Børnene har mulighed for at få morgenmad.
 • Kl. 7.30 Alle børn går på legepladsen
 • Kl. 8.30 Børn og voksne går samlet til busstoppestedet på Augustenborggade. Her mødes vi med de børn, der bliver afleveret direkte ved bussen.
 • Kl. 8.45 - 9.15 Bussen kører fra Augustenborggade til Giberhytten.
 • Kl. 9.30 Dagen i Giberhytten begynder med, at gruppen samles om det første måltid fra madpakken, hvor vi snakker om dagens aktiviteter.
 • Kl. 10.00 - 11.30 Pædagogiske aktiviteter
 • Kl. 11.30 - 12.15 Samling og frokost fra Langenæsstiens køkken
 • Kl. 12.15 - 14.45 Børnene leger på tværs af grupperne.
 • Kl. 14.45 (mandag kl. 13.45,fredag kl. 14.00) Bussen henter børn og voksne, og vi kører tilbage til Augustenborggade.
 • Kl. 15.15 (mandag kl. 14.00, fredag kl. 14.30) Nogle børn bliver hentet på Augustenborggade, resten går til legepladsen i Langenæsstien 6B.
 • Kl. 17.00 (fredag kl. 16.30) Institutionen lukker.                 

I Naturbørnehaven Giberhytten har vi en forældrebetalt frokostordning med stort fokus på kost og kvalitet.  Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer i køkkenet på Langenæsstien 8B, der laver mad til flere af dagtilbuddets afdelinger. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i Giberhytten, børnehaven og vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

Særlige hensyn

Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene højt. Forældresamarbejdet er lagt an på en gensidig dialog, hvor både forældre og personale byder ind. Forældre og pædagoger er ligeværdige aktører i hverdagen. Vi har det faglige og pædagogiske overblik, mens forældrene bidrager med indsigt og viden fra livet uden for daginstitutionen, både om barnet og om barnets omgivelser. Det gode samarbejde er en vigtig forudsætning for, at vi kan give barnet de bedst mulige betingelser for en udviklende hverdag.

Opstart

Indkøringen i naturbørnehaven Giberhytten tilrettelægges i et samarbejde med forældrene og gruppens pædagoger. Den første dag er forældrene sammen med barnet i Giberhytten, og alt efter behov aftaler vi i fællesskab, hvordan de efterfølgende dage skal forløbe, og om barnet skal hentes ved Giberhytten eller ved bussen. Normalt skal man regne med at afsætte en lille uges tid til indkøring.

Efter cirka tre måneder afholder vi en opstartssamtale, hvor der vil være mulighed for en kort individuel samtale om barnets opstart.

Trivsel og tidlig indsats

For at sikre vores børn optimale vilkår for at trives og udvikle sig, inviterer vi, hvis der er behov for det, til en trivselssamtale. Det kan være med til at imødese de usikkerheder og udfordringer, en familie kan møde i barnets opvækst. Ved behov kan vi inddrage andre relevante fagpersoner, der kan hjælpe i det specifikke tilfælde.

Langenæs Dagtilbud har desuden gennem flere år haft et særligt fokus på tidlig forebyggende indsats. Vi har derfor særlig opmærksomhed på børn i sociale nødsituationer, børn i udsatte positioner og børn med handicap.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet: 

Legen er fundamentet for barnets sociale læring og udvikling. Vi skelner særligt mellem tre former for leg: 

 • Den voksenstyrede leg, hvor den voksne sætter rammen og går foran
 • Legen, hvor vi som voksne støtter og guider barnet
 • Den spontane og selvorganiserede leg, hvor det er det kreative og eksperimenterende, der driver barnet.

Et andet pædagogisk nøgleord er bæredygtighed. Det gælder både den miljømæssige bæredygtighed, der handler om vores tilgang til materialevalg, opmærksomhed på genbrug, energiressourcer og affald i naturen etc. Men det gælder også den sociale bæredygtighed, der afspejler sig i, at de aktiviteter og samværsrelationer, der finder sted, skal give mening for det enkelte barn og udvikle barnets handlemuligheder i forhold til at indgå i sociale sammenhænge.

Læreplaner

Vi arbejder i den daglige praksis med den pædagogiske læreplan med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.  Vi understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, lyst til at eksperimenter, gåpåmod, bevægelse og selvværd.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan: