Gå til hovedindhold

Børnehuset Langenæs Allé

Børnehuset Langenæs Allé er et godt udgangspunkt både for de små og de lidt større. Vores børnefællesskab tager udgangspunkt i et bæredygtigt børnemiljø.

 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Langenæs Allé er en særlig daginstitution der ligger midt på Langenæs Alle. Børnehuset indeholdende en 0-6 års afdeling, en særlig specialafdeling Knasten og hvor Naturbørnehaven Mariendal, der ligger syd for Århus, har deres opsamlingssted.

  I Børnehuset har vi fokus på børns trivsel, læring, udvikling, dannelse og at de får udnyttet deres potentiale bedst muligt.

  For vores børn med funktionsnedsættelse er der en særlig tilrettelagt specialpædagogisk og terapeutisk indsats. De profiterer af samværet med de almene børn, som omvendt også har gavn og glæde af samspillet.

  I vores indretning og normering er der taget højde for, at vi har børn med funktionsnedsættelser. Vi er et stort hus med mange kvadratmeter og lokaler, der betyder vi både kan arbejde i små og store fællesskaber.

  Børnene bruger hele huset og danner relationer til både børn og voksne på kryds og tværs. Vi lægger vægt på at alle voksne kender alle børn, så vi skaber de bedste rammer for at børnene føler sig trygge og godt tilpas i Børnehuset.

  Vi prioriterer udeliv og starter altid dagen i uderummet/legepladsen. Vi har desuden unikke muligheder med en bus der dagligt tager til Naturbørnehaven Mariendal. Vi deler en minibus med resten af dagtilbuddet, der giver os endnu flere muligheder til ture ud i naturen.

  Forrige Næste

  I Børnehuset Langenæs Alle er alle grupperne er indrettet med fokus på at skabe gode læringsmiljøer. Vi vægter højt at børnene selv kan være med til at bestemme aktiviteter i løbet af dagen. Stuerne er derfor indrettet, så der er mulighed for eksempelvis at lege rollelege i køkkenet, bygge Lego eller sidde og læse en bog.

  Huset er indrettet med mange forskellige rum ud over stuerne. Vi har et stort motorikrum, et indeværksted hvor vi udfolder os kreativt, og et udeværksted hvor vi ofte arbejder med træ og ler. Derudover har vi mange mindre kroge, der kalder på udforskning, leg og fantasi. Vi har endda en indendørs rutsjebane.

  Legepladsen og verden udenom

  Langs med hele huset, vendt væk fra vejen, har vi to hyggelige legepladser med gamle træer og grønne hjørner, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig, være eksperimenterende og få nye sanseoplevelser. Vi bruger legepladsen meget og i al slags vejr.

  Vi bruger gerne vores egne faciliteter i huset og på legepladsen. Men vi udnytter lige så gerne vores gode beliggenhed til at tage på tur ud af huset. Enten er vi på gåben, eller også tager vi en af de to ladcykler, vi har i afdelingen.
  Målet kan være en af områdets mange legepladser, den nærliggende skov, Brabrandstien eller et andet spændende udeområde. Det kan også være, vi tager af sted for at deltage i et af de mange arrangementer eller tilbud for børn, der også findes på Langenæs.

  Børnehuset rummer 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, heraf 10 børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Hvert barn er tilknyttet en af huset grupper med faste voksne, som også er dem, der har den primære kontakt med forældrene til barnet.

  Vi har et tæt samarbejde med Naturbørnehaven Mariendal, der ligger ved Mariendal strand syd for Aarhus. Vi har faste ugentlige dage, hvor vuggestue og børnehavebørn fra Børnehuset tager med til Mariendal.  Personalet i begge afdelinger kender hinandens børn og daglige rutiner.

  Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor pædagogiske aktiviteter, traditioner og tilbagevendende arrangementer står opført. Du kan finde årshjulet rundt omkring i afdelingen. Vi informerer desuden løbende på Aula om vores læringsfokus, temaer og aktiviteter.
  Ikke to dage er ens, men vi har en fast struktur, der er med til at sikre, at dagen glider. Både for os og de afdelinger vi arbejder tæt sammen med.

  Hverdagen:

  Kl. 6.30 - 7.15

  Børnehuset, Naturbørnehaven Mariendal og specialenheden Knasten åbner i Børnehuset. Der serveres morgenmad.

  Kl. 7.30

  Legepladsen åbner, og vi går alle ud, legestationer igangsættes

  Kl. 9:00

  Vuggestuebørn og børnehavebørn tilbydes et let måltid. Naturbørnehaven Mariendal samles og går til bussen.

  Kl. 9.00 - 10.45

  Pædagogiske aktiviteter. Oplysninger herom finder I på Aula.

  Kl. 10.30 - 12.00 Samling og frokost for vuggestuen. Børnene puttes.

  Kl. 10.45 - 11.45

  Samling og frokost for børnehaven.

  Kl.  12.00 - 13.30

  Leg i børnehaven. Vuggestuebørnene sover til middag. De yngste i vuggestuen leger i grupperne.

  Kl. 13.30 - 14.30

  Vuggestue- og børnehavebørn spiser eftermiddagsmad fra køkkenet.

  Kl. 14.30 - 16.30

  Børnene fra Naturbørnehaven Mariendal kommer hjem, og der er leg/fælleslege på legepladsen.

  Kl. 16.30 - 17.00

  Afdelingen lukkes gradvis af

  I Børnehuset har forældrene tilvalgt kostordning. Maden bliver tilberedt i køkkenet i Børnehuset.

  Vi har stort fokus på kost og kvalitet, hvilket betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

  Det fælles måltid er med til at danne og styrke børnefællesskaberne, fremme børnenes lyst til at spise og smage på ny og måske anderledes mad.

  Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is, men serverer sunde alternativer i stedet

  Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

  Særlige hensyn

  Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene. Forældresamarbejdet er lagt an på en gensidig dialog, hvor både forældre og personale byder ind. Forældre og pædagoger er ligeværdige aktører i hverdagen. Vi har det faglige og pædagogiske overblik, mens forældrene bidrager med indsigt og viden fra livet udenfor daginstitutionen, både om barnet og om barnets omgivelser. Det gode samarbejde er en vigtig forudsætning for, at vi kan give barnet de bedst mulige betingelser for dets udvikling.

  Opstart

  Indkøringen i vuggestuen og børnehaven tilrettelægges i et samarbejde med forældrene og gruppens pædagoger. De første dage er man sammen med sit barn. Alt efter hvad der er behov for, aftaler vi i fællesskab, hvordan de efterfølgende dage skal forløbe. Almindeligvis skal man regne med at afsætte en til to uger til indkøring, hvor man skal regne med at kunne give sit barn korte dage i starten.

  Efter cirka tre måneder tilbyder vi en opstartssamtale, hvor der vil være mulighed for en kort individuel samtale om jeres barns opstart.

  Herefter er der løbende dialoghjulssamtaler og sprogvurderings samtaler.

  Trivsel og tidlig indsats

  For at sikre vores børn optimale vilkår for at trives og udvikle sig inviterer vi, hvis der er behov for det, til en trivselssamtale. Det kan være med til at imødese de usikkerheder og udfordringer, en familie kan møde i barnets opvækst. Med jeres accept kan der inddrages andre relevante fagpersoner, der kan hjælpe i det specifikke tilfælde.

  Langenæs Dagtilbud har desuden gennem flere år haft et særligt fokus på tidlig forebyggende indsats. Vi har derfor særlig opmærksomhed på børn i sociale nødsituationer, børn i udsatte positioner og børn med handicap.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

   

  I Børnehuset arbejder vi i det daglige med den styrkede pædagogiske læreplan med udgangspunkt i de gældende læreplanstemaer. Vi understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, lyst til at eksperimentere, gåpåmod, kreativitet, bevægelse og selvværd.

  Vi ser omsorg og tryghed som en forudsætning for trivsel, udvikling, læring og dannelse hos barnet.

  Vi har fokus på:

  • Glade og sunde børn med selvværd
  • Robuste, livsduelige og kreative børn, der er rustet til fremtidens udfordringer
  • Børn der oplever medborgerskab og bruger det
  • Børn der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber

  I dagligdagen har vi fokus på alt det der lykkedes, vi italesætter ressourcer, og vi møder børn, forældre og hinanden med positive forventninger. Vi arbejder på at organisere en overskuelig hverdag med plads til små fællesskaber, og vi vægter, at børnene præsenteres for mange forskellige læringsmiljøer.

  Vi har en ressourceorienteret tilgang, hvor vi tilrettelægger den pædagogiske indsats efter det enkelte barns behov og udviklingspunkter. Hvert barn er et unikt individ med hver deres nærmeste udviklingszone.

  Legen

  Legen er fundamentet for barnets sociale læring og udvikling. Vi skelner særligt mellem tre former for leg:

  • Den voksenstyrede leg, hvor den voksne sætter rammen og går foran
  • Legen, hvor vi som voksne støtter og guider barnet
  • Den spontane og selvorganiserede leg, hvor det er det kreative og eksperimenterende, der driver barnet.

  Bæredygtighed

  Et andet pædagogisk nøgleord er bæredygtighed. Det gælder både den miljømæssige bæredygtighed, der handler om vores tilgang til materialevalg, opmærksomhed på genbrug, energiressourcer og affald i naturen etc. og den sociale bæredygtighed, der afspejler sig i, at de aktiviteter og samværsrelationer, der finder sted, skal give mening for det enkelte barn og udvikle barnets handlemuligheder i forhold til at indgå i sociale sammenhænge.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan:

  Dit barns udvikling og trivsel

  Sidst opdateret: 30. november 2023