Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  Du er som forælder pædagogernes tætteste samarbejdspartner og en ressource i forhold til dit barns trivsel og udvikling. Det gode læringsmiljø er afhængigt af, at I samarbejder om dit barns læring, og at du som forælder er aktiv i dit barns læring.

  Forældresamarbejdet er lagt an på dialog, hvor både du som forælder og personale byder ind til fællesskabet. I er ligeværdige aktører i hverdagen, hvor det fagprofessionelle personale har det pædagogiske overblik og ansvar i samarbejdet, og du bidrager med din indsigt og viden hjemmefra – dels omkring dit barn og dels omkring fællesskabet som helhed.

  Hvad kan du forvente af personalet?

  Det er et fælles ansvar, at vi giver alle børn de bedste muligheder for at udvikle sig og lære. Det pædagogiske personale kvalificerer dette arbejde med faglighed og en mangfoldig viden.

  Medarbejderne inddrages i dialogen om, hvordan vi bedst opnår de pædagogiske mål. Vi arbejder hele tiden med at udvikle og reflektere over vores praksis, så alle medarbejdere bliver klogere på effekten af det pædagogiske arbejde.

  Forældreråd i afdelingerne 

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser

  Langenæs Dagtilbuds bestyrelse kan kontaktes enten via formanden, eller via dagtilbudsleder Martin Hundrup på telefon 29203836 eller mail mahu@aarhus.dk 

  Formand

  • Marie Carlsen, Langenæsstien 6B
  • Telefon 40832301

  Næstformand

  • Mie Folkenberg, Vuggestuen Læssøesgade

  Medlemmer

  • Sanne Gleerup, Vuggestuen Ankersgade
  • Kristoffer Veggerby, Langenæsstien 6D
  • Dubravka Tsanas, Langenæsstien 6A
  • Kris Kristoffersen, Vuggestuen Kirkedammen
  • Charlotte Sabroe Rolland, Naturbørnehaven Mariendal
  • Stine Grotkjær, Langenæsstien 8B
  • Dorte Krüger Bodholt, Børnehuset Langenæs Alle
  • Rikke Larsen, Personalerepræsentant

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  Sidst opdateret: 6. november 2023