Gå til hovedindhold

Langenæsstien 6B

Velkommen til Langenæsstien 6B. Hos os dyrker vi naturen og udelivet. Vores fokus er bæredygtighed, de små og store kredsløb og naturens årskalender.

 • Læs op

Indhold

  Langenæsstien 6B er en natur- og udelivsafdeling, hvilket betyder, at naturen og udelivet danner ramme for de daglige aktiviteter. Vi arbejder med små og store kredsløb og tager udgangspunkt i naturens årskalender i de aktiviteter, vores hverdag består af. Blandt andet har vi en mindre køkkenhave, der giver supplement til ugens suppe over bål.

  Bæredygtighed

  Et pædagogisk nøgleord er bæredygtighed. Det gælder både den miljømæssige bæredygtighed, der handler om vores tilgang til materialevalg, opmærksomhed på genbrug, energiressourcer og affald i naturen etc. Men gælder også den sociale bæredygtighed. Den afspejler sig i, at de aktiviteter og samværsrelationer, der finder sted, skal give mening for det enkelte barn og udvikle barnets handlemuligheder i forhold til at indgå i sociale sammenhænge.

  Legen

  Legen er fundamentet for barnets sociale læring og udvikling. Vi skelner særligt mellem tre former for leg:

  • Den voksenstyrede leg, hvor den voksne sætter rammen og går foran
  • Legen, hvor vi som voksne støtter og guider barnet
  • Den spontane og selvorganiserede leg, hvor det er det kreative og eksperimenterende, der driver barnet

  Børnemiljøet

  Vi er en integreret institution med to vuggestuegrupper og to børnehavegruppe. Vi samarbejder vi på tværs af grupperne, hvor børnene deltager i aldersopdelte grupper til specifikke aktiviteter. Det for både at give spejl fra ældste til yngste og igen for at understøtte de børnefællesskaber der opstår såvel med jævnaldrende som på tværs af alder.

  Til at understøtte børnenes udvikling og læring og give dem muligheder for udfoldelse har vi indrettet vores børnemiljøer således, at børnene med deres grupper i dagens løb frekventerer forskellige læringsrum som, teatersal, naturlæringsrum, børnebibliotek, legeplads, motoriksal, sprogrum, kreativitetsrum, der blandt andet har en ler-ovn. Her er aktiviteterne tilrettelagt ud for den pædagogiske læreplans mål, der understøtter barnet i dets udvikling og læring

  Forrige Næste

  Skriv 5-6 linjer om dagligdagen i afdelingen:

  Langenæsstien 6B er en 0-6 års afdeling med 24 børn i alderen 0-3 år og 40 børn i alderen 3-6 år. Vi er fordelt på fire grupper, der igen er underopdelt i mindre udvikling/aldersbestemte grupper. Til grupperne er tilknyttet fast personale, der varetager de pædagogiske aktiviteter, indkøring af nye børn og den daglige forældrekontakt.

  Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor pædagogiske aktiviteter, traditioner og tilbagevendende arrangementer står opført. Vi arbejder ligeledes med en fast aktivitetsplan, som deles med forældrene på aula. Vi informerer desuden løbende på Aula om vores læringsfokus, temaer og aktiviteter.

  Vi har en fast struktur, der er med til at sikre at dagen fungerer optimalt både for os og de afdelinger vi arbejder tæt sammen med. Strukturen er gennemskuelig for personale og børn, således rutiner og gentagelser giver forudsigelighed og stabilitet for børnene.

   

  Personale

  I 6B er der ansat fem pædagoger og syv medhjælpere. Pædagogerne har en bred vifte af faglige kvalifikationer.

  Personalet arbejder engageret efter Den pædagogiske læreplan, med det gode læringsmiljø i centrum.

  Herudover er vi praktikinstitution og har jævnligt studerende.

  I perioder har vi ansat personer, der ønsker at stifte bekendtskab med det pædagogiske felt eller kan være i praktik i vores modtagerkøkken og hjælpe afdelingen med det praktiske arbejde

   

  Dagens forløb

  kl. 6.30 - 7.15                          Vi åbner huset Kl. 06:30 og i tidsrummet fra 06:30-07:15 er børnehaven og vuggestuen sammen. Børnene har mulighed for at få morgenmad frem til Kl. 07:15.

  kl. 7.30                                      Legepladsen åbner, og vi går alle ud og fordeler os på vuggestuens legeplads. Vi er opmærksomme på at fordele os, så der er plads til leg og trivsel for alle.

  kl. 8.30                                      Vuggestuebørn tilbydes et let måltid, og de yngste børn der sover to gange om dagen, puttes til første lur.

  kl. 8.45                                      Børnehavebørn tilbydes et let måltid, og vi holder samling, hvor vi synger månedens sang, har et rim og remser og taler om formiddagens aktiviteter.

  kl. 9.00 - 10.45                        Pædagogiske aktiviteter finder sted i uderummet, i aktivitetsrummene i afdelingen, eller på ture ud i nærområdet.

  kl. 10.30 - 12.00                     Samling og frokost fra det fælles køkken for vuggestuen.

  Børnene puttes.

  kl. 10.45 - 11.45                     Samling og frokost fra vores køkken for børnehaven.

  kl. 12.00 - 13.30                     Leg i børnehaven. Vuggestuebørnene sover til middag. De yngste i vuggestuen leger i grupperne.

  kl. 13.30 - 14.30                     Vuggestuebørn spiser eftermiddagsmad fra køkkenet.

                                                      Børnehavebørn spiser deres madpakker.

  kl. 15.15 - 16.30                     Efter eftermiddagsmad leges der på legepladsen eller tages på  ture i nærområdet

  kl. 16.30 - 17.00                     Afdelingen lukkes gradvis af

  Mad og måltider

  I Langenæsstien 6B har vi stor fokus på kost og rammen om det gode måltid.  Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende frokostmåltid, der er lavet fra bunden af økologiske/bæredygtige råvarer i køkkenet på Langenæsstien 8B, der laver mad til flere af dagtilbuddets afdelinger. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

  Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet. Vi giver gerne ideer til medbragt fødselsdags snack.

  Eftermiddagsmåltidet i vuggestuen er ikke indeholdt i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

  Særlige hensyn

  Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

   

  Fødevarestyrelsens kontrolrapport

  https://www.findsmiley.dk/706867

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene højt. Forældresamarbejdet er lagt an på en gensidig dialog, hvor både forældre og personale byder ind. Forældre og pædagoger er ligeværdige aktører i hverdagen. Vi har det faglige og pædagogiske overblik, mens forældrene bidrager med indsigt og viden fra livet udenfor daginstitutionen, både om barnet og om barnets omgivelser. Det gode samarbejde er en vigtig forudsætning for, at vi kan give barnet de bedst mulige betingelser for dets udvikling.

  Opstart

  Indkøringen i vuggestuen og børnehaven tilrettelægges i et samarbejde med forældrene og gruppens pædagoger. De første dage er man sammen med sit barn. Alt efter hvad der er behov for, aftaler vi i fællesskab, hvordan de efterfølgende dage skal forløbe. Normalt skal man regne med at afsætte en uges tid til indkøring, hvor man skal regne med at kunne hente sit barn tidligt.

  Efter cirka tre måneder tilbyder vi en opstartssamtale, hvor der vil være mulighed for en kort individuel samtale om jeres barns opstart.

  Trivsel og tidlig indsats

  For at sikre vores børn optimale vilkår for at trives og udvikle sig inviterer vi, hvis der er behov for det, til en trivselssamtale. Det kan være med til at imødese de usikkerheder og udfordringer, en familie kan møde i barnets opvækst. Somme tider inddrager vi andre relevante fagpersoner, der kan hjælpe i det specifikke tilfælde.

  Langenæs Dagtilbud har desuden gennem flere år haft et særligt fokus på tidlig forebyggende indsats. Vi har derfor særlig opmærksomhed på børn i sociale nødsituationer, børn i udsatte positioner og børn med handicap.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Vi arbejder i den daglige praksis med den pædagogiske læreplan med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.  Vi understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, lyst til at eksperimenter, gåpåmod, bevægelse og selvværd.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan.

  Sidst opdateret: 30. november 2023