Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

For Langenæs Dagtilbud er det en mission, at alle børn skal opleve anerkendelse og have mulighed for at skabe relationer og derigennem udvikle robusthed og styrke deres sociale kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Det fælles værdigrundlag og den fælles vision for arbejdet med børn og unge i Langenæs Dagtilbud og hele Aarhus Kommune udgøres af Børne- og ungepolitikken.

  Børne- og ungepolitikken har bl.a. fokus på

  • Forebyggelse og tidlig indsats
  • Mere og bedre viden om, hvad der virker
  • Tættere samarbejde med forældre
  • Hele bysamfundet som parter

  Du kan læse hele Børne- og ungepolitikken her.

  Pædagogisk læreplan

  Det pædagogiske fundament, som alle afdelinger står på i det daglige arbejde med børnene, er den styrkede pædagogiske læreplan.  

  Nogle af de vigtigste elementer i den er: 

  Børnesyn

  Det at være barn har en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn. Udgangspunktet er, at alle børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og oplever anerkendelse i givende fællesskaber. For at realisere dette, arbejder vi i det daglige med kombination af genkendelige rutiner, der skaber overskud til at barnet kan udfordres og lære, og aktiviteter der udfordrer barnet på forskellige planer, såsom socialt, motorisk og sprogligt etc.

  Dannelse og børneperspektiv

  Børn skal føle sig set og forstået og opleve at have en demokratisk stemme. Børn skal være aktive medskabere af deres egen læring og udvikling inden for rammer, som de voksne har ansvaret for. Vi arbejder derfor med, at give børnene medbestemmelse i en grad der svarer til, hvad de magter. Det kan være hvilken sang der skal synges til fællessamling, eller hvilken leg en mindre gruppe børn skal lege på legepladsen etc.

  Leg og børnefællesskaber

  Fællesskaber udgøres af dem, vi er, og det vi laver sammen. Alle børn i Langenæs dagtilbud skal opleve at være en værdsat del af et fællesskab, og fællesskaberne skal have noget at byde på for alle børn. Vi arbejder med børnefællesskaber i både store og mindre grupper. På nogle tidspunkter vil barnet være en del af en mindre gruppe på 4 – 6 børn. Det er overskueligt for barnet og giver personalet mulighed for at arbejde med barnets relationer til andre børn. På andre tidspunkter arbejder vi med barnets oplevelse af at være del af et større børnefællesskaber, det kan f.eks. være ved samling og lignende.

  Forældresamarbejde

  Et godt forældresamarbejde om børnenes trivsel, udvikling og dannelse er af afgørende betydning. I vil som forældre derfor blive inddraget aktivt i dialog om jeres barns hverdag i Langenæs Dagtilbud. Ved opstartssamtalen fortæller vi nærmere om dagligdagen i institutionen, vi fortæller hvordan en god indkøring kan se ud og om rammerne for forældresamarbejdet ved os.

  Har I tvivl eller spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os, så aftaler vi tid til en samtale.

  Pædagogisk læreplan

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Sidst opdateret: 9. januar 2024