Langenæsstien 6B er en natur- og udelivsafdeling, hvilket betyder, at naturen og udelivet danner ramme for de daglige aktiviteter. Vi arbejder med små og store kredsløb og tager udgangspunkt i naturens årskalender i de aktiviteter, vores hverdag består af. Blandt andet har vi en mindre køkkenhave, der giver supplement til ugens suppe over bål.

 

Bæredygtighed

Et pædagogisk nøgleord er bæredygtighed. Det gælder både den miljømæssige bæredygtighed, der handler om vores tilgang til materialevalg, opmærksomhed på genbrug, energiressourcer og affald i naturen etc. Men gælder også den sociale bæredygtighed. Den afspejler sig i, at de aktiviteter og samværsrelationer, der finder sted, skal give mening for det enkelte barn og udvikle barnets handlemuligheder i forhold til at indgå i sociale sammenhænge.

Legen

Legen er fundamentet for barnets sociale læring og udvikling. Vi skelner særligt mellem tre former for leg:

 • Den voksenstyrede leg, hvor den voksne sætter rammen og går foran
 • Legen, hvor vi som voksne støtter og guider barnet
 • Den spontane og selvorganiserede leg, hvor det er det kreative og eksperimenterende, der driver barnet

 

Til at understøtte børnenes læring og give dem muligheder for udfoldelse har vi indrettet vores børnemiljøer så børnene med deres grupper i dagens løb er i forskellige læringsrum. Her er aktiviteterne tilrettelagt ud fra mål, der giver mening for lige netop den deltagendes aldersgruppe. Vi har for eksempel: 

 • Teatersalen
 • Naturlæringsrum
 • Bibliotek
 • Legeplads
 • Sal
 • Natur og design-rum. 

 

Langenæsstien 6B er en 0-6 års afdeling med 24 børn i alderen 0-3 år og 40 børn i alderen 3-6 år. Vi er fordelt på seks grupper.
Til grupperne er tilknyttet fast personale, der varetager de pædagogiske aktiviteter og den daglige forældrekontakt.

Vi har et tæt samarbejde med Naturbørnehaven Giberhytten, der ligger i et naturskønt område lige syd for Aarhus, hvor vi ofte er på besøg. Personalet i begge afdelinger kender hinandens børn og daglige rutiner.

Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor pædagogiske aktiviteter, traditioner og tilbagevendende arrangementer står opført. Du kan finde årshjulet rundt omkring i afdelingen. Vi informerer desuden løbende på Aula om vores læringsfokus, temaer og aktiviteter.
Ikke to dage er ens i Langenæsstien 6B. Men vi har en fast struktur, der er med til at sikre, at dagen glider. Både for os og de afdelinger vi arbejder tæt sammen med.

Dagens forløb

 • kl. 6.30 - 7.15 Langenæsstien 6B og Naturbørnehaven Giberhytten åbner i 6B. Børnene har mulighed for at få morgenmad.
 • kl. 7.30 Legepladsen åbner, og vi går alle ud.
 • kl. 8.00 Børnehavebørnene i 6B og Giberhytten går på den store legeplads, mens vuggestuebørn bliver på den lille legeplads.
 • kl. 8.30 Vuggestuebørn tilbydes et let måltid, og de yngste børn puttes Kl. 8.30. Giberhytten går til bussen.
 • kl. 8.45 Børnehavebørn tilbydes et let måltid, og vi taler om formiddagens aktiviteter.

 • kl. 9.00 - 10.45 Pædagogiske aktiviteter. Oplysninger herom finder I på Aula.
 • kl. 10.30 - 12.00 Samling og frokost for vuggestuen. Børnene puttes.
 • kl. 10.45 - 11.45 Samling og frokost for børnehaven.
 • kl. 12.00 - 13.30 Leg i børnehaven. Vuggestuebørnene sover til middag. De yngste i vuggestuen leger i grupperne.
 • kl. 13.30 - 14.30 Vuggestue- og børnehavebørn spiser eftermiddagsmad fra køkkenet.
 • kl. 14.30 - 16.30 Børnene fra Giberhytten kommer hjem, og der er leg på legepladsen.
 • kl. 16.30 - 17.00 Afdelingen lukkes gradvis af.

I Langenæsstien 6B har vi stor fokus på kost og kvalitet, og derfor har vi en forældrebetalt frokostordning.  Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid. Et måltid der er lavet fra bunden af gode råvarer i køkkenet på Langenæsstien 8B, som laver mad til flere af dagtilbuddets afdelinger. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, børnehaven og Giberhytten, men serverer sunde alternativer i stedet.

Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

Særlige hensyn

Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene højt. Forældresamarbejdet er lagt an på en gensidig dialog, hvor både forældre og personale byder ind. Forældre og pædagoger er ligeværdige aktører i hverdagen. Vi har det faglige og pædagogiske overblik, mens forældrene bidrager med indsigt og viden fra livet udenfor daginstitutionen, både om barnet og om barnets omgivelser. Det gode samarbejde er en vigtig forudsætning for, at vi kan give barnet de bedst mulige betingelser for dets udvikling.

Opstart

Indkøringen i vuggestuen og børnehaven tilrettelægges i et samarbejde med forældrene og gruppens pædagoger. De første dage er man sammen med sit barn. Alt efter hvad der er behov for, aftaler vi i fællesskab, hvordan de efterfølgende dage skal forløbe. Normalt skal man regne med at afsætte en uges tid til indkøring, hvor man skal regne med at kunne hente sit barn tidligt.

Efter cirka tre måneder tilbyder vi en opstartssamtale, hvor der vil være mulighed for en kort individuel samtale om jeres barns opstart.

Trivsel og tidlig indsats

For at sikre vores børn optimale vilkår for at trives og udvikle sig inviterer vi, hvis der er behov for det, til en trivselssamtale. Det kan være med til at imødese de usikkerheder og udfordringer, en familie kan møde i barnets opvækst. Somme tider inddrager vi andre relevante fagpersoner, der kan hjælpe i det specifikke tilfælde.

Langenæs Dagtilbud har desuden gennem flere år haft et særligt fokus på tidlig forebyggende indsats. Vi har derfor særlig opmærksomhed på børn i sociale nødsituationer, børn i udsatte positioner og børn med handicap.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Vi arbejder i den daglige praksis med den pædagogiske læreplan med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.  Vi understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, lyst til at eksperimenter, gåpåmod, bevægelse og selvværd.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan: