Gå til hovedindhold

Vuggestuen Ankersgade

I Vuggestuen Ankersgade tilbyder vi en tryg og udfordrende hverdag for 39 skønne børn. En hverdag præget af anerkendelse og respekt fra erfarne og engagerede voksne.

 • Læs op

Indhold

  Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade. Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen med jer give barnet den bedst mulige introduktion til livet i en vuggestue.

  Vi er en vuggestue med plads til 39 børn. Børnene er opdelt i aldersintegrerede grupper med 13 børn i hver gruppe. Vi er en meget stabil personalegruppe, der har været i vuggestuen i en årrække. Til hver gruppe er der tilknyttet to pædagoger og en medhjælper, som udgør den faste base. Derudover er vi en uddannelsesinstitution og har derfor altid en eller to pædagogstuderende fra VIA.

  Vores mål er at børnene:

  • Udvikler et højt selvværd
  • Bliver handlekraftige og livsduelige
  • Indgår i forskellige fællesskaber
  • Knytter relationer til både børn og voksne.

  Dette mener vi gøres bedst ved at skabe en dagligdag, der er tryg og med voksne, som er omsorgsfulde og nærværende. Her gives der opmærksomhed, knus og kram til de enkelte børn.

  Vores hverdag er præget af gentagelser og rutiner, der underbygger den pædagogiske læreplan. Vores mission er at skabe gode læringsmiljøer, hvor børnene lever, trives, leger og lærer. Det er aldrig produktet, der er det vigtigste for os, når vi laver en aktivitet, men processen. Bag hver handling, ligger der en pædagogisk overvejelse, også selvom det nogle gange ”bare” er at tøffe rundt eller sidde på gulvet og bygge det samme tårn op igen og igen. Børn er forskellige, og vi kigger på det enkelte barn og forsøger at tilpasse aktiviteten efter det og dets nærmeste udviklingszone. 

  Sådan ser her ud

  Vores dejlige legeplads er varieret og giver både børnene mulighed for at udfolde sig fysisk og eksperimentere med nye, spændende sanseoplevelser. Vi bruger den rigtig meget, og vejret er ingen hindring for at få frisk luft under vingerne.

  Forrige Næste

  I løbet af en dag har vi mange forskellige aktiviteter med børnene, f.eks. sang og bevægelse, højtlæsning eller kreative sysler som tegning eller modellering. Vi holder også indimellem ”Store Badedag” i badebassinet på badeværelset, eller vi tager ud for at opleve verden uden for vores hus – på skovtur, på AROS eller hvad vi nu kan finde på.

  Ofte er aktiviteterne planlagt på forhånd, andre gange opstår der noget spontant enten hos børnene eller hos de voksne, som giver mening at forfølge.

  Som udgangspunkt følger vores dag nedenstående rytme, både af praktiske årsager og fordi børn finder stor tryghed i en hverdag med genkendelige mønstre. Tryghed hos børn er en forudsætning for, at de har mod på at kaste sig ud i nye læringssituationer, og danner et solidt fundament for trivsel og udvikling.

  Dagens rytme

  kl. 6:30: Vuggestuen åbner – vi serverer morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.

  kl. 8:15: Vi fordeler os på stuerne.

  kl. 9:00: Formiddagsmad - Børnene tilbydes brød og vand.

  kl. 9:30: Leg og pædagogiske aktiviteter.

  kl. 11:00: Frokost

  kl. 11:30: Børnene sover middagslur, og de mindste får frokost

  kl. 14:00: Eftermiddagsmad

  kl. 14:45: Børnene er på legepladsen

  kl. 17:00: Vuggestuen lukker (fredag kl. 16.30)

  I Vuggestuen Ankersgade har vi en forældrebetalt frokostordning med stort fokus på varieret kost og kvalitet.  Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer i vores eget køkken. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

  Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet

  Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

  Særlige hensyn

  Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

  Fødevarestyrelsens kontrolrapport

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Når et nyt barn begynder i vuggestuen, gør vi alt for, at det bliver en tryg og nænsom opstart. Ikke to børn er ens, men vi har heldigvis meget erfaring at trække på. Allerede inden barnet begynder, tager vi en snak med barnets forældre, så vi sammen kan tilrette det bedst mulige indkøringsforløb. Vi tilbyder et hjemmebesøg på den første dag. Her kan vi i ro og mag se barnet i vante omgivelser og tilrettelægge barnets og jeres start i vuggestuen

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se mere om samarbejdet med forældre i vores bestyrelse i dagtilbuddet under Fælles i dagtilbuddet.

  Bagved alt, hvad vi gør i vuggestuen, ligger der pædagogiske overvejelser. Det gælder både i de planlagte aktiviteter og i dagligdagens små rutiner. Det er f.eks. ikke kun praktisk selv at kunne tage sin flyverdragt på eller kravle op i sin Tripp Trapp stol, der ligger også meget værdifuld læring, som barnet har brug for i sin udvikling.

  Vores mål er, at børnene bliver handlekraftige, udvikler et højt selvværd og lærer at indgå i forskellige fællesskaber, hvor de knytter relationer til både børn og voksne.

  Alle børn er unikke og ligeværdige. Derfor er respekt for den enkelte et nøgleord i vores pædagogiske arbejde. Vi mener desuden, at fundamentet for børns læring og udvikling er tryghed og omsorg, derfor gør vi meget ud af et godt miljø, som virker inspirerende og udfordrende på børnene

  Den pædagogiske læreplan

  I hverdagens aktiviteter og rutiner arbejder vi året igennem med den pædagogiske læreplan. Læreplanen favner temaer som eksempelvis "sociale kompetencer” eller "krop og bevægelse", og den er et værktøj, der skal hjælpe det pædagogiske personale med at komme hele vejen rundt, så barnets hverdag er præget af forskelligartede aktiviteter og oplevelser, der giver de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

  Derudover fokuserer vi i en afgrænset periode på ét udvalgt tema, som vi arbejder koncentreret med.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan.

  Uvildigt tilsyn

  Sidst opdateret: 19. december 2023