Gå til hovedindhold

Vuggestuen Læssøesgade

Vuggestuen Læssøesgade er et hus med: små og store fællesskaber, rammer og struktur, sjov og glæde, sang og bevægelse, leg og udeliv, engagerede og glade børn og voksne.

 • Læs op

Indhold

  Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab!

  Omsorg, tryghed og nærvær er vigtigt, for at børn kan trives og udvikles. I vuggestuen har vi rutiner og rammer, som støtter barnet i at opnå den tryghed og robusthed, der giver barnet lyst og mod til at indgå i fællesskaber og udforske verden. Vi sikrer, at der er passende forudsigelighed og passende udfordringer i barnets hverdag.

  Pædagogisk arbejder vi både stuevis og på tværs af de fire stuer, så børnene bliver en del af både det lille fællesskab – stuen, og det store fællesskab – vuggestuen. På stuerne deler vi os ofte op i små grupper. Det giver bedre mulighed for nærvær, fordybelse og plads til at blive set og udfolde sig. Når børnene er ca. 2,5 år deltager de i rytmik for de største i alrummet og i en storbørnsgruppe, hvor vi møder børnene med nye passende udfordringer og giver dem muligheder for at danne nye relationer.

  Rutiner giver tryghed

  I vuggestuen har vi nogle rutiner og rammer, som støtter barnet i at opnå tryghed, og som har stor betydning for, at barnet har lyst til at danne relationer, indgå i fællesskaber, udforske verden og opnå robusthed. Vi sørger for, at der er passende forudsigelighed i hverdagen, så det enkelte barn ikke skal bruge energi på, at orientere sig, men energi på leg og udvikling.

  Legen

  Vi vægter tid og plads til leg i vuggestuen. Leg er en stor del af barnets liv og hverdag, og det er barnets naturlige måde at tilegne sig færdigheder på. Det gælder både personligt, socialt, sprogligt, motorisk og intellektuelt. Det er gennem legen, at barnet lærer at være i samspil med andre, forhandle, være aktiv og idérig, men også at være passiv og modtagende og afbalanceret i forhold til stimuli.

  Der er stor forskel på, om det er børn på halvandet år der leger ved siden af hinanden, eller om det er børn på to og et halvt, der leger rolleleg. Men i begge tilfælde sker der læring, når børnene spejler sig i hinanden og afstemmer forventninger

  Sådan ser her ud

  Børnene er fordelt ud på fire faste stuer, men udover de fire stuer indeholder vores hus også et fællesrum, et tumlerum og et krearum. Vi har en dejlig stor legeplads, som vi bruger hver eftermiddag og ofte også om formiddagen. Det er dejligt for børnene at komme ud i den friske luft, hvor der er andre oplevelser og god plads til at boltre sig på bakken, rutsjebanen, i ”skoven”, på cyklerne osv. Legepladsen giver også mulighed for ro og fordybelse. Barnet kan fx lave sandkager, grave efter regnorme, få en lang gyngetur med vennerne.

  Lige op til vuggestuen ligger Frederiksbjerg Bypark, og der er vi så heldige, at vuggestuen har en lille byhave, som passes af forældrerådet.

  Hen over forår og sommer bruger vuggestuen haven, og både børn og voksne nyder at se, hvordan alt det grønne gror. Vi høster afgrøderne, og køkkenet bruger dem i madlavningen. Fra jord til bord. 

  Forrige Næste

  Vuggestuen Læssøesgade er normeret til 52 børn i alderen 0-3 år, som er fordelt på 4 stuer. Barnet er tilknyttet en stue med faste pædagoger og medhjælpere.

  Vores hverdag afspejler vores pædagogiske praksis. Det gælder både i måden, vi er sammen med børnene på, i dagens forskellige aktiviteter og i vores faste rutiner.

  Nærværende voksne, en forudsigelig struktur i dagligdagen og genkendelige rammer er vigtigt for at skabe den tryghed, der gør barnet klar til at udforske verden, danne relationer og indgå i fællesskaber.

  Dagens rytme i Vuggestuen Læssøesgade

  kl. 6:30: Vuggestuen åbner

  kl. 6:30 - 7:20: Morgenmad i køkkenet – grød og brød

  kl. 9:00: Formiddagsmad- rugbrød og vand

  kl. 9:15 - 10:30: Pædagogiske aktiviteter og leg

  kl. 10:30: Frokost– det varme måltid

  kl. 14:00: Eftermiddagsmad - brød, pålæg og frugt

  kl. 14:30: Børnene leger på legepladsen

  kl. 16:00: Vi er fælles i alrummet

  kl. 17:00: Vuggestuen lukker – farvel og tak for i dag

  I Vuggestuen Læssøesgade har vi en forældrebetalt frokostordning med stort fokus på varieret kost og kvalitet. Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer i vores eget køkken.

  Køkkenet er en integreret del af den pædagogiske praksis, og døren står som regel åben, så børnene kan følge med i, hvad der foregår. De kan dufte maden og få en snak med køkkenlederen Jytte. Vi spiser morgenmad i køkkenet, og nogle gange spiser en lille gruppe børn i køkkenet senere på dagen. Børn og voksne er fælles om måltidet. Sanserne bliver stimuleret og maverne mætte.

  Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90–100 % af maden er økologisk.

  Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet

  Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

  Særlige hensyn

  Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

  Fødevarestyrelsens kontrolrapport

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I vuggestuen Læssøesgade vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er en stor omvæltning når ens barn skal starte i vuggestue, og man som familie skal stifte bekendtskab med institutionslivet for første gang.

  Når jeres barn får en plads i vuggestuen, bliver I ringet op af en pædagog fra stuen. Her aftaler I dag og tidspunkt for en opstartssamtale. Opstartssamtalen har I den første dag med en pædagog fra stuen, hvor I har mulighed for at fortælle om jeres barn og pædagogen fortæller om vuggestuens hverdag. Her aftaler I også i fællesskab hvordan indkøringen skal forløbe. Det er vigtigt, at både barn og forældre er trygge i indkøringen, og derfor kigger vi også meget på det enkelte barn og familie.

  Vi afholder forældresamtaler når barnet er ca. 15 mdr. og når det er 2,5 år, hvor vi fortæller om barnets trivsel og udvikling.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se mere om samarbejdet med forældre i vores bestyrelse i dagtilbuddet under Fælles i dagtilbuddet.

  Omsorg, tryghed og nærvær er vigtigt, for at børn kan trives og udvikles. Derfor er disse tre begreber sammen med vores værdigrundlag og den Styrkede Pædagogiske Læreplan grundlaget for vores pædagogiske praksis.

  Børn har brug for rammer, tilpasse udfordringer og et trygt miljø for at kunne trives og udvikles. Pædagoger og medhjælpere tilrettelægger dagen ud fra de lovbestemte pædagogiske læreplaner, som danner grundlaget for vores pædagogiske praksis.

  Barnets læring og udvikling foregår gennem hele dagen, fx: 

  • Når der er samling, og børnene skiftes til at vælge en sang
  • Når vi spiser frokost og taler om den mad, der bliver serveret
  • Når børnene cykler rundt på legepladsen og holder øje med de andre børn, der cykler 

  En hverdag fuld af oplevelser

  Læreplanen favner temaer som eksempelvis "sociale kompetencer” eller "krop og bevægelse". Den er et værktøj, der skal hjælpe det pædagogiske personale med at komme hele vejen rundt, så barnets hverdag præges af forskelligartede aktiviteter og oplevelser, der giver de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

  Bevidstheden om læreplanstemaerne er med, når vi laver rytmik en formiddag om ugen i vinterhalvåret, og når vi om foråret og efteråret fordyber os i emner som bondegården, eventyr og fantasi eller noget helt tredje.

   Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan.

  Uvildigt tilsyn

   

  Sidst opdateret: 19. december 2023