Gå til hovedindhold

Vuggestuen Langenæsstien 6D

Vi er en lille hyggelig naturvuggestue. Naturen er vores udgangspunkt og vi er ude så meget som muligt.

 • Læs op

Indhold

  I hjertet af Langenæs finder man Langenæsstien. Som perler på en snor ligger børnehaver og vuggestuer side om side. Vejen, der binder os sammen, kalder vi Barndommens gade, og for enden af den bor vi: Vuggestuen Langenæsstien 6D med 36 skønne børn.

  Vi har tre grupper i et dejligt hus med masser af atmosfære og hyggelige legekroge. Vi har en skøn legeplads med god plads og rige muligheder for motoriske aktiviteter og fordybelse i mindre grupper. For os er det vigtigt at være udenfor så meget som muligt. Naturen er vores udgangspunkt, og vi trækker gerne vores indeaktiviteter med udenfor.

  For at skabe tryghed for det enkelte barn er hvert barn tilknyttet en gruppe med to faste pædagoger. Det er med til at give børnene en tryg base og en tydelighed i, hvor børnene hører til. 

  I huset arbejder vi meget på tværs og laver aktiviteter på tværs af børnegrupperne i løbet af dagen. Det gør vi for at styrke sammenholdet i hele huset både blandt børn og voksne.

  Sådan ser her ud

  Vi er en lille hyggelig naturvuggestue. Naturen er vores udgangspunkt og vi er ude så meget som muligt.

  Vi har tre grupper i et dejligt hus med masser af atmosfære og hyggelige legekroge. Vi har en skøn og varieret legeplads med god plads og rige muligheder for motoriske udfordringer og fordybelse i mindre grupper. For os er det vigtigt at være udenfor så meget som muligt. Naturen er vores udgangspunkt, og vi trækker gerne vores indeaktiviteter med udenfor.

  For at skabe tryghed for det enkelte barn er hvert barn tilknyttet en gruppe med to faste pædagoger og en medhjælper/pædagogstuderende. Det er med til at give børnene en tryg tilknytning og en genkendelig hverdag hvor børnene ved hvor deres primære base er. 

  I huset arbejder vi meget på tværs og laver aktiviteter på tværs af børnegrupperne i løbet af dagen. Det gør vi for at styrke sammenholdet i hele huset både blandt børn og voksne, samt at tilgodese at alle børn får mulighed for at skabe venskaber med jævnaldrende.

   

  Vi er et lille hus, og det nyder vi godt af, fordi det er med til at skabe fornemmelsen af tryghed; ikke mindst for de mindste. Men vi er samtidig del af det store fællesskab med de andre afdelinger omkring os på Langenæsstien og i dagtilbuddet, så vi kan gøre brug af den store gymnastiksal, naturlæringscenteret med eksotiske dyr, krea-værkstedet, hvor vi kan male og lege med ler, og meget mere.

  Vi bruger også fællesskabet til at lette overgangen fra vuggestue til børnehave, fordi vi hurtigt kan tage på besøg hos de andre og lære nye børn og voksne at kende.

  Hos os er uderummet det primære rum, og vi tilrettelægger vores dag sådan, at børnene får mest mulig glæde af naturen. Det er ikke sikkert, at de mindste er lige så meget ude som de store, men det er vigtigt, at alle vores børn oplever og sanser årstiderne, efterårsbladenes susen, vinterluften, der giver røde kinder, eller den svale fornemmelse af bare fødder i et vandbassin på en varm sommerdag. Vi er optagede af at udfolde naturen for børnene, både på vores legeplads, på ture og i vores naturlæringscenteret hvor der er børn ovre og deltage i fodring hver uge. Vi har mange børn der bor i lejlighed, og er optagede af at tilbyde børnene den kropslige erfaring med at opleve alle slags vejr, og mærke forskellige teksturer med bare hænder og fødder, og udfolde sproget omkring hvad vi finder i naturen og naturfænomener.

  Forrige Næste

  Vi er en naturvuggestue normeret til 36 børn i alderen 0-3 år fordelt på tre grupper. Udover den pædagogiske leder er vi seks pædagoger, en pædagogisk assistent, to medhjælpere og en studerende ansat.

  Små børn har brug for forudsigelighed. Derfor er dagligdagen i vuggestuen 6D indrettet med en helt fast struktur, hvor børnene kan glæde sig til det, de kender rigtig godt.

  Dagens forløb

  kl. 6:30: Vuggestuen åbner

  kl. 6:45 - 7:15: Vi byder på grød eller en bolle, til de børn der ikke har nået morgenmaden hjemmefra.

  kl. 7:30: Vi går på legepladsen (de yngste bliver dog som regel inde lidt endnu). Her åbner vi for legetøjet, siger godmorgen til dem, der kommer, og vinker farvel til mor og far. Hvis vejret ikke er til det åbner er vi i stedet fordelt i mindre grupper mellem 7:30.8:30

  kl. 8:30: Vi samles stuevis under halvtagene til lidt formiddagsmad. Hvis vejret ikke er til at spise ude, spiser vi på stuerne.

  kl. 9:00 - 10:00: Vi har planlagte pædagogiske aktiviteter i små grupper - fx legegruppe, storebørnsgruppe, udflugt, lege med ler, male eller bage boller

  kl. 10:00 - 10:30: Vi går indenfor, og alle børnene mødes på deres egen stue. Her holder vi samling og vasker hænder, inden vi skal spise.

  kl. 10:30 - 11:00: Middagsmad. Herefter tid til middagslur for dem, der sover én gang.

  kl. 13:30: Eftermiddagsmad. Børnene spiser, efterhånden som de vågner.

  kl. 14:30: Vi går igen på legepladsen. Her leger vi, gynger, laver sandkager, cykler og vinker farvel og tak for i dag, når børnene bliver hentet.

  kl. 17:00: Vuggestuen lukker, og alle børn skal være ude af vuggestuen til. Mandag og fredag lukker vi 16:30.

  Vi tilrettelægger søvn og spisning efter barnets behov. De yngste børn sover ofte to gange og spiser derfor forskudt af de større. Det gør ingenting, og vi har en stjernestund med de mindste, mens de store sover

  I Langenæsstien 6D har vi en forældrebetalt frokostordning med et stort fokus på varieret kost og kvalitet. Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer i køkkenet på Langenæsstien 8B, som laver mad til flere af dagtilbuddets afdelinger. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

  Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet

  Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

  Særlige hensyn

  Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

  Fødevarestyrelsens kontrolrapport

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi ved, at det er jer forældre, der kender barnet bedst, både når det handler om søvn, spisevaner, temperament, forholdet til søskende, og hvad der ellers fylder i en familie, og vi ser et stærkt samarbejde som er nøglen til barnets trivsel. Vi lægger vægt på et tillidsfuldt, ærligt og respektfuldt forældresamarbejde og et højt kommunikationsniveau.

  Fødselsdage

  Barnets fødselsdage er en vigtig dag i de fleste familier. Derfor prioriterer vi at fejre fødselaren efter aftale med forældrene. Her sætter vi fødselsdagsbarnet i centrum, vi synger sange, og barnet får en lille gave fra vuggestuen. Ofte har familien lidt lækkert med til fødselsdagen, f.eks. boller eller lidt frugt

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se mere om samarbejdet med forældre i vores bestyrelse i dagtilbuddet under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan.

  Sidst opdateret: 27. december 2023