I hjertet af Langenæs finder man Langenæsstien. Som perler på en snor ligger børnehaver og vuggestuer side om side. Vejen, der binder os sammen, kalder vi Barndommens gade, og for enden af den bor vi: Vuggestuen Langenæsstien 6D med 36 skønne børn.

Vi har tre grupper i et dejligt hus med masser af atmosfære og hyggelige legekroge. Vi har en skøn legeplads med god plads og rige muligheder for motoriske aktiviteter og fordybelse i mindre grupper. For os er det vigtigt at være udenfor så meget som muligt. Naturen er vores udgangspunkt, og vi trækker gerne vores indeaktiviteter med udenfor.

For at skabe tryghed for det enkelte barn er hvert barn tilknyttet en gruppe med to faste pædagoger. Det er med til at give børnene en tryg base og en tydelighed i, hvor børnene hører til. 

I huset arbejder vi meget på tværs og laver aktiviteter på tværs af børnegrupperne i løbet af dagen. Det gør vi for at styrke sammenholdet i hele huset både blandt børn og voksne.

Vi er et lille hus, og det nyder vi godt af, fordi det er med til at skabe fornemmelsen af tryghed; ikke mindst for de mindste. Men vi er samtidig del af det store fællesskab med de andre afdelinger omkring os på Langenæsstien og i dagtilbuddet, så vi kan gøre brug af den store gymnastiksal, naturlæringscenteret, krea-værkstedet, hvor vi kan male og lege med ler, og meget mere.

Vi bruger også fællesskabet til at lette overgangen fra vuggestue til børnehave, fordi vi hurtigt kan tage på besøg hos de andre og lære nye børn og voksne at kende.

Hos os er uderummet det primære rum, og vi tilrettelægger vores dag sådan, at børnene får mest mulig glæde af naturen. Det er ikke sikkert, at de mindste er lige så meget ude som de store, men det er vigtigt, at alle vores børn oplever og sanser årstiderne, efterårsbladenes susen, vinterluften, der giver røde kinder, eller den svale fornemmelse af bare fødder i et vandbassin på en varm sommerdag.

Vi er en naturvuggestue normeret til 36 børn i alderen 0-3 år fordelt på tre grupper. Udover den pædagogiske leder er vi seks pædagoger, tre medhjælpere og en studerende ansat.

Små børn kan godt lide forudsigelighed. Derfor er dagligdagen i vuggestuen 6D indrettet med en helt fast struktur, hvor børnene kan glæde sig til det, de kender rigtig godt.

Dagens forløb

kl. 6:30: Vuggestuen åbner

kl. 6:45 - 7:15: Vi byder på grød, en bolle eller lidt yoghurt til de børn, der ikke har nået morgenmaden hjemmefra.

kl. 7:30: Vi går på legepladsen (de yngste bliver dog som regel inde lidt endnu). Her åbner vi for legetøjet, siger godmorgen til dem, der kommer, og vinker farvel til mor og far.

kl. 9:00: Vi samles under halvtaget til lidt formiddagsmad.

kl. 9:15 - 10:00: Pædagogiske aktiviteter i små grupper - fx udflugt, lege med ler, male eller bage boller

kl. 10:00 - 10:30: Vi går indenfor, og alle børnene mødes på deres egen stue. Her holder vi samling og vasker hænder, inden vi skal spise.

kl. 10:30 - 11:00: Middagsmad. Herefter tid til middagslur for dem, der sover én gang.

kl. 13:30: Eftermiddagsmad. Børnene spiser, efterhånden som de vågner.

kl. 14:30: Vi går igen på legepladsen. Her leger vi, gynger, laver sandkager, cykler og vinker farvel og tak for i dag, når børnene bliver hentet.

kl. 17:00: Vuggestuen lukker.

Vi tilrettelægger søvn og spisning efter barnets behov. De yngste børn sover ofte to gange og spiser derfor forskudt af de større. Det gør ingenting, og vi har en stjernestund med de mindste, mens de store sover.

I Langenæsstien 6D har vi en forældrebetalt frokostordning med et stort fokus på varieret kost og kvalitet. Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer i køkkenet på Langenæsstien 8B, som laver mad til flere af dagtilbuddets afdelinger. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet

Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

Særlige hensyn

Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi ved, at det er jer forældre, der kender barnet bedst, både når det handler om søvn, spisevaner, temperament, forholdet til søskende, og hvad der ellers fylder i en familie, og vi ser et stærkt samarbejde som er nøglen til barnets trivsel. Vi lægger vægt på et tillidsfuldt, ærligt og respektfuldt forældresamarbejde og et højt kommunikationsniveau.

Fødselsdage

Barnets fødselsdage er en vigtig dag i de fleste familier. Derfor prioriterer vi at fejre fødselaren efter aftale med forældrene. Her sætter vi fødselsdagsbarnet i centrum, vi synger sange, og barnet får en lille gave fra vuggestuen. Ofte har familien lidt lækkert med til fødselsdagen, f.eks. boller eller lidt frugt

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se mere om samarbejdet med forældre i vores bestyrelse i dagtilbuddet under Fælles i dagtilbuddet:

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan: