Gå til hovedindhold

Børnehuset Langenæsstien 8B

Velkommen til Børnehuset Langenæsstien 8B. Vi bor i de nye lokaler i Langenæs Børneby sammen med Læssøesgades skoles indskoling. Det skaber sammenhæng, fællesskab og muligheder for vores børn.

 • Læs op

Indhold

  Børnehuset Langenæsstien 8B er en 0-6 års-afdeling med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi har til huse i Langenæs Børneby, hvor vi siden 2017 har delt lokaler med Læssøesgades Skoles indskoling.

  I 8B arbejder vi med de små fællesskaber for at skabe de store fællesskaber. Afdelingen er stueopdelt for at skabe en tryg base for barnet. Det vil sige, at spisning og samlinger foregår på stuerne. Men derudover arbejder vi også med aktiviteter og temabaserede projekter, der skaber fællesskaber på tværs af stuerne. Det kunne f.eks. være motorikforløb med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn, eller andre aktiviteter på tværs af stuerne og på tværs i huset.

  For de kommende skolebørn har vi et samarbejde med Læssøesgade Skoles indskoling, for på den måde at skabe en rød tråd på tværs i barnets udvikling.
  Herudover samles alle kommende skolebørn fra Langenæs Dagtilbud i tirsdagsklub en gang om ugen, hvor de øver sig i forskellige aktiviteter relateret til skolestart. Det er en fast pædagog fra børnehaven, som deltager i tirsdagsklubben.

  Sådan ser her ud

  Børnehuset Langenæsstien 8B er en 0-6 års-afdeling med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. I 2017 flyttede vi ind i de helt nye lokaler i Langenæs Børneby. Vi deler adresse med Læssøesgades Skoles indskoling. Det betyder, at vi foruden vores egne lokaler også har mulighed for at benytte motorikrum, ’krea’-rum og meget mere på skolen.

  Derudover har vi et fantastisk udeareal, som vi benytter hver dag. De grønne områder er en vigtig ramme for barnets kropslige og motoriske udvikling og for forskellige naturoplevelser. På legepladsen har vi både gynger, hængekøjer, en dejlig stor sandkasse, en multibane og plads til scooter eller mooncarræs. Desuden har vi mange forskellige legemuligheder i lokalmiljøet.

  Forrige Næste

  Vores vuggestuegrupper, der hedder Regnbue-stuen og Måne-stuen har hver 12 børn, mens der på hver af de to børnehavestuer, Stjerne-stuen og Sol-stuen går 20 børn. Grupperne er barnets base, hvor de mødes til for eksempel samlinger og måltider.

  I løbet af dagen færdes børnene dog overalt i huset, hvor de leger sammen og danner relationer på tværs. En gang om ugen holder vi fællessamling for alle husets børn. Torsdag er udedag og vi er på legepladsen, i vores udeværksted og laver mad over bål.

  Dagens rytme

  Vuggestuen

  Kl. 06.30 - 07.30

  Fælles åbning med SFO’en i det store fællesrum. Her er der mulighed for at få en stille og rolig start på dagen. Der tilbydes morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.

  Kl. 07.30

  VI trækker ind i 8B, så skolebørnene kan komme i skole.

  Kl. 07:30 - 08:30

  Vuggestuen og børnehaven leger på tværs

  Kl. 08:30

  Vi går på stuerne

  Kl. 08:45 – 09:15

  Formiddagsfrugt og samling i vuggestuen. VI synger både nye og kendte sange.

  Kl. 09:15 – 10:30

  Pædagogiske aktiviteter inde eller ude (leg på legepladsen, små ture ud af huset og så videre). De mindste børn puttes.

  Kl. 10:30

  Middagsmad på stuerne. Herefter middagslur for vuggestuebørnene.

  Ca. kl. 13:00 – 14:30

  Eftermiddagsmad, hvor børnene spiser på skift når de er vågne og klar til det.

  Kl. 14:30-17:00 (mandag og fredag 16:30)

  Ude- eller indeaktiviteter med udgangspunkt i børnenes behov

   

  Børnehaven

  Kl. 06:30 – 07:30

  Fælles åbning med SFO’en i det store fællesrum. Her er der mulighed for at få en stille og rolig start på dagen. Der tilbydes morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.

  Kl. 07.30

  VI trækker ind i 8B, så skolebørnene kan komme i skole.

  Kl. 07:30 - 08:30

  Vuggestuen og børnehaven leger på tværs

  Kl. 08:30

  Vi går på stuerne

  Kl. 09:00

  Samling og frugt på stuerne

  Kl. 09:30 – 10:45

  Pædagogiske aktiviteter inde eller ude, hvor vi bruger både vores egne lokaler, samt de lokaler vi deler med indskolingen. I børnehaven har vi en fast ugestruktur vi arbejder efter, som både indeholder lærings-, motoriske- og kreative aktiviteter.

  Kl. 11:00

  Middagsmad på stuerne. Efterfølgende går vi på legepladsen.

  Ca. kl. 14:00-15:00

  Madpakkecafé.

  Kl. 14:30-17:00 (mandag og fredag 16:30)

  Ude- eller inde-aktiviteter med udgangspunkt i børnenes behov

  I Børnehuset Langenæsstien 8B har vi en forældrebetalt frokostordning med stort fokus på kvaliteten af kosten. Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer i vores eget køkken, som også leverer mad til andre afdelinger i dagtilbuddet. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

  Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet

  Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

  Særlige hensyn

  Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vi vægter et tæt samarbejde med dig som forælder højt. Forældresamarbejdet er lagt an på en gensidig dialog, hvor både I forældre og personalet byder ind. I er ligeværdige aktører i hverdagen. Vi har som personale det faglige og pædagogiske overblik, mens I som forældre bidrager med indsigt og viden fra livet udenfor daginstitutionen, både om jeres barn og om barnets omgivelser. Det gode samarbejde er en vigtig forudsætning for, at vi kan give barnet de bedst mulige betingelser for dets udvikling.

  Den første tid

  I den første tid er der et særligt fokus på at skabe tryghed og nærvær for dit barn i det lille fællesskab på stuen. Du/I kan som forældre deltage sammen med dit barn i et par timer de første par dage. Derefter prøver dit barn at være alene nogle få timer. Det er vores erfaring, at denne fremgangsmåde hurtigt giver barnet tryghed og succesoplevelser. De fleste børn har vænnet sig til de nye omgivelser i løbet af én til to uger.

  Den første dag tilbyder vi en opstartssamtale, hvor I forældre og vores personale har mulighed for at afstemme de forventninger, vi har til hinanden. Vi taler dagligdagen i afdelingen igennem, og I forældre fortæller om barnets hverdag i hjemmet. Efter cirka tre måneder tilbyder vi en opfølgende samtale.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  I pædagogikken prioriterer vi et kvalitetsbevidst læringsmiljø med lige muligheder for alle børn. Alle børn skal ses og mødes med afsæt i lige netop deres forudsætninger og muligheder. Vi har fokus på at få det bedste frem i barnet, så det enkelte barn trives og lærer så meget, som det kan. Vi vægter robusthed, udvikling og respekt for forskelligheder højt. Helt fra vuggestuen understøttes barnets initiativer og den udvikling, barnet er i gang med.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan.

  Sidst opdateret: 12. december 2023